Like.mysome.net

Tar et ord og lar det vandre, deler det med mange andre.


Etikk og moral – To utfordrende ord?

Den siste tiden har vi tatt for oss emnene Etikk, moral og juss i nettkurset Sosiale Medier på BI (Ele3707).

Som innleveringsoppgave 3, har vi blitt utfordret til å skrive noen ord om hvilke etiske utfordringer den virksomheten vi har valgt å skrive om, vil møte ved bruk av Sosiale Medier i sitt kommunikasjonsarbeid.

Virksomheten

Organisasjonen jeg skal skrive om til eksamen er Foreningen Norges døvblinde(FNDB), en forening for og av døvblinde som daglig jobber for et bedre liv for de døvblinde.

Arbeidet består av sosialiserings- og aktiviseringstiltak for de døvblinde selv, men inkluderer også viktig informasjonsarbeid både mot og med fagmiljøer,
og offentlige/private institusjoner, samarbeidende organisasjoner for funksjonshemmede.
Den kanskje viktigste delen av informasjonsarbeidet er rettet mot besluttende myndigheter, Stortinget, og forvaltende myndigheter som er Arbeidsdepartementet og NAV.

Jeg har vel kanskje gitt meg selv en litt vanskelig oppgave, i og med at FNDB i dag ikke kan sies å være direkte aktiv på sosiale medier.
Den tilstedeværelsen de har i sosiale medier er i beste tilfelle fragmentert, sporadisk og i aller høyeste grad uoffisiell og et resultat av private initiativ.

Dilemma

Hvis vi ser bort fra alt annet et lite øyeblikk betyr dette en stor fare for å falle i rolledilemmaet, det å skille på hvilke roller man har privat og profesjonelt.
Privat har man heller ikke retningslinjer å forholde seg til, noe som fort kan føre til at man lander i “rask på fingeren” dilemmaet, og ytrer seg kanskje litt vel raskt basert på feil kunnskap – rett og slett bommer på redaktøransvaret(Staude og Marthinsen, Sosial Kommunikasjon 2013).

Det juridiske både i forhold til personvern og forvaltningslovgivning er emner som raskt kan føre en inn i både ytrings- og kunnskapsdilemma.

Disse fire nevnte dilemmaene faller slik jeg ser det innenfor det femte: Ambisjonsdilemmaet – Hvor langt er man villig til å gå for nå et gitt mål, og hvilket mål er det, og hvem har egentlig bestemt målet i og med at artikler og innlegg skrives av forskjellige personer med forskjellig utgangspunkt?

Dette kan i verste tilfelle slå negativt ut for foreningen som ikke er tilstede og kan korrigere informasjonen og bidra til klargjøring der noe er uklart.

De nevnte dilemmaene beskrives nærmere her: Fem dilemmaer i sosiale medier (Audun Farbrot, BI 2011)
Min medstudent Linn Inger Angell har også skrevet et godt innlegg om emnet i sin blogg: http://sosialagenda.wordpress.com/2014/11/16/etiske-utfordringer-i-bruk-av-sosiale-medier/

Utfordringer

Jeg nevnte tidligere redaktøransvaret som Staude og Marthinsen (2013) beskriver i sin bok “Sosial kommunikasjon”.
Her tar de også opp en rekke andre utfordringer relatert til hvorvidt vi er offentlige eller private deltagere på sosiale medier, hvor lojal man skal være i forhold til ytringsfrihet og ikke minst forholdet mellom utlevering og personvern.

Alle disse utfordringene er reelle for FNDB som i sitt virke kommer over mye informasjon som må behandles konfidensielt, både i forhold til de ansatte, de døvblinde og tolkene deres, i tillegg til det offentlige, som man lett kan bli fristet til å bruke for å få ønsket oppmerksomhet.

Rammeverk

For å redusere faren for å falle i disse dilemmaene som også utfordringene kan sees i lys av, bør FNDB bidra med tilstedeværeIse på sosiale medier,
der kommunikasjonen er basert på retningslinjer for deltagelse med Navigasjonshjulet til Kvalnes og Øverenget(2012) som utgangspunkt.

Navigasjonshjulet

 

Spørsmålene jeg med utgangspunkt i Navigasjonshjulet vil anbefale som grunnlag for et rammeverk å jobbe etter er:

Formål Hvem vil vi dele dette med og hvorfor?
Jus Er det innenfor personvern og offentlighetsloven, og er det sant?
Identitet Angår det oss eller våre medlemmer og kommer det godt frem?
Moral Bør det publiseres?
Omdømme Vil leserne forstå det, eller kan det slå negativt ut?
Økonomi Skal vi bruke betalte kanaler?
Etikk Lar det seg forklare og begrunne?

Comments are closed.

%d bloggere liker dette: