Like.mysome.net

Tar et ord og lar det vandre, deler det med mange andre.


Kirkens Bymisjon – Sosiale medier for en god sak.

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som jobber for å hjelpe folk som sliter i hverdagen på ulike måter.

Lokalisert i 20 norske byer har de et bredt og godt tilbud til sine brukere og gjester, deriblant rusmisbrukere, hjemløse, prostituerte, ensomme eldre og fattige.
Utgangspunktet er at ingen bare er det man ser og slagordet er “Rom for alle”.

Kirkens Bymisjon kunne ikke drevet et så omfattende arbeid uten de over tre tusen frivillige som bidrar med sin innsats over hele landet.
For ikke å glemme giverne som bidrar med økonomiske midler, enten det er kr 40 til en månedlig middag, eller større faste beløp, eller for den saks skyld: offentlige tilskudd.

I tillegg til tilbudet til de trengende, er også infomasjonsarbeid og opinionsbearbeiding viktig.
(Kilde: www.bymisjonen.no).

Tilstedeværelse og synlighet.

Noe av det viktigste for en organisasjon er å være synlig, å vise at man er der og hva man gjør for hvem, hvor og når.
Med utgangspunkt i hjemmesiden www.bymisjonen.no vil jeg se litt på hvordan Kirkens Bymisjon viser sin tilstedeværelse i det virtuelle samfunnet vi lever i.
Nærmere bestemt hvilke sosiale mediekanaler som brukes og i hvilken grad disse kanalenes egenart utnyttes.

www.bymisjonen.no forteller organisasjonen om seg selv, sin historie, sine tiltak og hvor de er lokalisert.

Her finner man også linker til andre støtteorganisasjoner de samarbeider løst eller fast med, f.eks. Kirkens SOS.
Her finnes også artikler om de forskjellige målgruppene de jobber mot og med, i tillegg til oversikt over artikler i massemedia der organisasjonen er omtalt.
Det er også både nettbutikk og oppfordring(call to action) til å bli fast giver, samt enkle rutiner for å komme igang.
Fra hjemmesiden er det også linker til de forskjellige kanalene Bymisjonen er tilstede i: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram og Bloggen: Bystemmer.

Facebook
Kirkens Bymisjon er en aktiv bruker av Facebook.
I tillegg til å ha en “hovedside” har Bymisjonen også flere sider for de forskjellige lokasjonene.
På disse sidene kan leserne få informasjon om aktivitetene som gjennomføres, linker til nyheter både på egne hjemmesider og blogg, i tillegg til innlegg som oppfordrer til interaksjon.
Bymisjonen kommuniserer visuelt gjennom bilder og film sammen med oppfordringer til å bidra med støtte, enten som giver eller som frivillig.
Det forekommer hyppig to-veis dialog der både lesere og Bymisjonen deltar aktivt.

Twitter
Twitter brukes som det utropstårnet av et nyhetsbyrå kanalen er skapt for å være.
Her Tweetes det om nyheter og artikler i tradisjonelle medier såvel som om innlegg i andre sosiale medier, selvsagt med både linker og bilder der det måtte passe.
I tillegg retweetes det når andre nevner organisasjonen (se skjermdumpen under):

https://twitter.com/bymisjon

https://twitter.com/bymisjon

 

Youtube
Med linking fra hjemmesiden og de andre sosiale mediene brukes denne kanalen både som markedsføringskanal, med filmsnutter der publikum oppfordres til å støtte trengende, med klare budskap der det fremkommer at dette er mennesker som ikke har noe i dag, og som informasjonsportal.
Det er en god mix av filmer som inkluderer informasjonsvideoer brukt under valgkamper for å få frem hvordan de forskjellige fanesakene vil kunne slå ut for de som har falt utenfor i samfunnet. I tillegg til opptak av aktiviteter som er gjennomført, samt opptak der det opplyses om kampanje/innsamlingsresultater, og ikke minst at bidragsytere takkes.

Instagram
Den visuelle kanalen Instagram brukes også aktivt.
Bildene som legges ut kan relateres til alt fra innsamlingsapper på mobil, via bilder fra aktiviteter og hendelser, bilder av ansatte, brukere eller andre relevante til annonsebilder.
Alt legges ut med en stemningssettende tekst som beskriver bildet, eller historien bak.
Bildene som er relatert til innsamlingsapper og/eller kampanjer som er kjørt, er gjerne fulgt av en tekst som oppfordrer til handling og/eller forteller hvor mye som er samlet inn.

I tekstene henvises det også til artikler, intervjuer og annet materiale andre steder. Om det ikke henvises til et event da, med oppfordring om å delta.

Blogg
Bloggen Bystemmer er på en måte Bymisjonens personlige samvittighet.
Der hjemmesiden stopper, fortsetter bloggen og kategoriene spenner fra Barna, via Gata til de eldre og det er rom for alle, også gjestebloggere.
Her får man kommentarer og historier på godt og vondt, gjerne relatert til konsekvenser av de valg vi som samfunn gjør.

Og sist men ikke minst viktig: Innspill og forslag til forbedringer og tiltak som kan gjøres for å hjelp de svakeste av de svake.

Oppsummering
I det jeg har nevnt over, har jeg forsøkt å kort beskrive hvordan Kirkens Bymisjon kommuniserer med publikom gjennom forskjellige kanaler.
“Ryggraden” i denne kommunikasjonen er hjemmesiden www.bymisjonen.no, mens bloggen bystemmer er hjertet. Fra hjemmesiden kan man finne veien til de sosiale kanalene, eller som jeg velger å se det: Til bymisjonen blir du ledet av sosiale medier.

Alle kanalenes egenart blir benyttet til å formidle de forskjellige budskapene maksimalt.
Facbook med den personlige, følelsesmessige vrien. Twitter som utropstårnet som loser leserne inn, enten det er til en av de andre kanalene, eller til en artikkel i media.
Instagram som gir et visuelt preg på det hele og til slutt Bloggen som deler tankene og følelsene til menneskene som er involvert, enten på den ene eller andre måten.

Alle er knyttet sammen, og ikke bare åpner for men også oppfordrer til interaksjon og engasjement.
I mine øyne en godt drevet og samfunnsmessig verdiskapende måte å kommunisere på.

 

Comments are closed.

One response to “ Kirkens Bymisjon – Sosiale medier for en god sak. ”

  1. cecilie sier:

    Mye bra her, Rune. er enig med deg, Kirkens Bymisjon gjør mye som er bra i sosiale medier. Jeg brukte faktisk nettsiden deres som eksempel i et foredrag for prester og andre i kirken nylig, som godt eksempel på både mobiltilpasning og integrering til sosiale medier. Holdt også workshop for Bodø menighet i fjor, legger ved slides og blogginnlegg derifra. Kan jo være noe som er relevant. http://www.slideshare.net/marthinsen/sosial-kommunikasjon-i-kirken
    http://www.slideshare.net/marthinsen/sosiale-prester?related=1
    http://sosialkommunikasjon.no/skape-og-formidle/

    I den endelige innleveringen synes jeg du er godt i gang, men i fortsettelsen synes jeg du i større grad skal bruke pensum som støtte når du diskuterer aktiviteten i lys av egenarten. Ta for eksempel Twitter, den har en dagsordenssettende funksjon, styrken er mulighet for meningsutveksling. Brukeren er opinionsledere, ofte. Hva sier Bymisjonens bruk når det gjelder disse tingene. det vil være relevant å høre litt om. Spør hvis det er noe ;-) PS. Vi sier jo endel om egenaeten i boken vår, om sosial kommunikasjon, som ligger på its learning …Bruk gjerne litt derifra.

%d bloggere liker dette: