Like.mysome.net

Tar et ord og lar det vandre, deler det med mange andre.


Digital Markedsføring – En prioriteringssak.

Digital markedsføring – A short story.

Å nå frem med et budskap på internett har etterhvert blitt en egen bransje – Digital markedsføring.

Innenfor Digital markedsføring finner man flere kanaler og virkemidler.
Sosiale Medier, der folk snakker med hverandre og alle sammen. E-Postmarkedsføring, Søkemotorannonsering(SEM) og ikke minst optimisering(SEO), som igjen fører til høyere plassering på internettsøk. Remarketing og affiliatemarkedsføring (for å nevne noen) er alle begreper man må ha kunnskap om for å lykkes.
Man må også ha en strategi for tilstedeværelsen på nett, og en forretningsmodell å jobbe ut fra.

Dette må være forankret i virksomhetens ledelse og inkluderes i den overordnede strategien.

Når man først har kommet så langt at det praktiske arbeidet skal begynne er det viktig å gjøre rett ting til rett tid.

 

Kunnskap – Kommer man noen vei uten?

Selvsagt er hva man gjør viktig, men bare det å gjøre de riktige tingene garanterer ikke for et godt resultat.
Det springende punktet er hva man gjør når, med andre ord hvordan man prioriterer alle de små oppgavene som til slutt skal gi suksess.

Før man kan gå løs på arbeidsoppgavene må man ha kunnskapen på plass.
Kunnskap om eget produkt(les også tjeneste, konsept og/eller informasjonsarbeid) så vel som konkurrenter og deres produkter. Kunnskap om eksisterende kunder, potensielle kunder og ikke minst konkurrentenes kunder er også viktig.
Med andre ord kunnskap om virksomhetens omgivelser inkludert rammebetingelser for aktivitetene som skal gjennomføres.

For å få den nødvendige kunnskapen kan man stille 5 enkle spørsmål:

 • Hva skal vi gjøre?
 • Hvem skal vi gjøre det mot?
 • Hvor skal vi gjøre det?
 • Hvordan skal det gjøres?
 • Hvorfor gjør vi dette?

Ved å jobbe seg gjennom disse spørsmålene vil man også avklare om man har kompetansen til å gjennomføre arbeidet, eller om eksterne må leies inn.

Prioritering – Nøkkelen til suksess.

Når kunnskapen er på plass går man løs på oppgavene, men i hvilken rekkefølge gjør man hva?
For å redusere muligheten for bomskudd er det to modeller man kan støtte seg til.

Først kommer Webmarketingmix (se bildet under), et rammeverk som beskriver hvilke oppgaver som er viktig for de forskjellige målene.
Mål som er universelle for alle, selv om begrepet kunde kanskje må defineres vidt med tanke på om det er kommersielle mål som er satt, eller om det er en holdningskampanje som skal kjøres. Prinsippene er uansett de samme.

Webmarketingmatrix 2015-04-26 at 21.38.07.png

Arbeidsoppgavene man må utføre for hvert enkelt mål er viktige i seg, men vil kun ha god effekt om man utfører en god webanalyse (som både gir svar på de 5 H’ene og omgivelsene rundt) som forfatterne av dette rammeverket skriver: Bruk 90% av tiden på forståelse og handling, 10% av tiden på verktøyene.

Bruk av Sosiale medier ble tidligere sett som et virkemiddel for å tiltrekke seg potensielle kunder, men har over tid vist seg å være et virkemiddel for alle målene i matrisen.
Sosiale medier er et paraplybegrep som dekker flere kanaler med forskjellige egenskaper, og særegenheter, som kan utnyttes i forskjellige grader for å nå alle disse målene.
Det er også viktig å ta med i betraktningen at det er forskjellige brukergrupper på alle disse kanalene.
Sosiale medier har jeg tidligere skrevet om her i innlegget Sosiale Medier – Kanaler for alle?. Jeg går derfor ikke nærmere inn på dette emnet nå.

Alle oppgavene i Webmarketingmatrix kan utføres med utgangspunkt i svarene man har funnet til de fem H’ene jeg nevnte tidligere, men krever også et kompetanse nivå som sier at man kan gjennomføre oppgavene. Har man ikke kompetansen må man leie inn eksterne.

Vel så viktig som å ha et rammeverk som beskriver hva man skal, og hvorfor man skal dette for å nå de fastsatte målene, er det viktig å finne riktig rekkefølge.
For å prioritere riktig kommer neste modell inn: Prioriteringsmatrisen (se bildet under).

Prioriteringsmatrisen viser vanskelighetsgraden på horisontalaksen, fra lett til vanskelig. Mens vertikalaksen viser oppgavens nytteverdi fra lav til høy.

I eksemplet under ser vi søkemotormarkedsføring og e-postmarkedsføring plassert langt til venstre(enkelhet), og høyt på nytterverdi. Disse er med andre ord ansett som enkle oppgaver med høy verdi for virksomheten, og bør derfor prioriteres.
Oppgaver som kommer langt til høyre(høyere vanskelighetsgrad) og ned mot bunn(lavere nytteverdi) på matrisen bør nedprioriteres. Slike oppgaver tar man etter de mer direkte verdiskapende oppgavene.
En viktig faktor for prioriteringen er som nevnt virksomhetens kompetanse innen de begrepene jeg nevnte innledningsvis, og utførelsen av de oppgavene som står i webmarketingmatrix.

Prioriteringsmatriser vil kunne skille seg fra virksomhet til virksomhet, og fra et mål til et annet. Man kan derfor fort befinne seg i en situasjon som tilsier at man har flere slike, og da blir det viktig å ha fokus på riktig matrise til riktig mål.

Prioriteringsmatrisen 2015-04-26 at 22.03.52.png

Når man så har gått gjennom disse stegene og funnet kursen er det viktig å komme igang med arbeidet.

HUSK: 90% av tiden brukes på forståelse og handling, 10% av tiden på verktøyene.

Foreleser i faget på Markedshøyskolen i Oslo, Karl Philip Lund, siterer i dette faget den tidligere lederen av General Electric, Jack Welch på: “Velg en retning og implementer som et helvete”.
Det er med andre ord ingenting å vente på, kom igang!

Men jeg mener det ikke er slutt der, det holder ikke bare å komme igang. Enten resultatet er som forventet eller ei, må man hele tiden evaluere.
Det man gjør kan alltid gjøres bedre, mer effektivt eller lønnsomt.

Konklusjon

Skal man lykkes med Digital markedsføring er min prioritetsanbefaling:

 1. Få kunnskap – Beskriv de 5 H’ene og omgivelsene rundt.
 2. Bruk Webmarketingmatrix til å spesifisere oppgaver som må gjøres for å nå dine mål – Gjør den lettforståelig
 3. Bruk Prioriteringsmatrisen, og vær ærlig om din egen kompetanse når du prioriterer oppgavene.
  – Det er ingen skam å leie eksterne til det du ikke kan selv.
 4. Implementer(utfør oppgavene) som et helvete – Retningen har du allerede valgt nå.
 5. Evaluer.
 6. Start på nytt med den nye kunnskapen.

 

NB: Pass på tiden(90/10), bruk den riktig og bruk den godt, da blir resultatet flott.

 

 

 

 

Comments are closed.

%d bloggere liker dette: